Gå til hovedinnhold

(TIL § 30) HVA ER ET LUKKET OMRÅDE?


29/11/2002 HVA ER ET LUKKET OMRÅDE?

 

SPØRSMÅL

Hva er definisjonen av et lukket område, som brukt i veiledningen til denne paragrafen?

 

SVAR

"Lukkede områder" er ikke definert i forskriften. Da dette er relatert til eksplosjonslaster representert ved overtrykk, vil det i denne sammenhengen måtte bety "områder som er tilstrekkelig innelukket til at dette har betydning for resulterende overtrykk som følge av eksplosjon i området."