Gå til hovedinnhold

Hva kjennetegner regelverket?

Bestemmelsene i de norske HMS-forskriftene er hovedsakelig formulerte som funksjonskrav. Funksjonskravene angir hvilket sikkerhetsnivå som skal oppnås, men ikke hvordan. Dette gir selskapene stor frihet til å fastlegge hvordan de konkret skal møte myndighetskravene.


Hva er fordelene med funksjonsbaserte regelverkskrav?
Én viktig fordel med funksjonskrav kontra spesifikke krav, er at den teknologiske utviklingen ikke løper fra regelverket. Alternativet til funksjonskrav kunne bli et regelverk som stadig måtte revideres for å holde tritt med ny teknologi og nye løsninger.

Funksjonskravene understreker også at det enkelte selskap har ansvar for å planlegge og gjennomføre sin virksomhet, slik at sikkerhetsmålene oppnås.

Hva er veiledninger?
For å unngå misforståelser om hva som må til for å etterleve regelverkets krav, er det gitt veiledninger. Disse viser ofte til anerkjente, norske eller internasjonale industristandarder med krav til blant annet konstruksjoner, utstyr eller prosedyrer.

Et regelverkskrav anses å være oppfylt dersom man legger en slik anbefalt løsning til grunn. Det er likevel fullt mulig å velge en alternativ løsning. Da må det imidlertid dokumenteres at kravet er oppfylt på en måte som er minst like god som den anbefalte.