Gå til hovedinnhold

Hva er trepartssamarbeid?

Trepartssamarbeid har lang tradisjon i norsk arbeidsliv. I petroleumsvirksomheten innebærer dette konkret at arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter sitter sammen i konstruktivt samarbeid om forbedringer - blant annet innenfor sikkerhet og arbeidsmiljø.


Trepartssamarbeid representerer en verdi det er stor enighet om å ta vare på. Også vi i Ptil er svært opptatt av denne formen for samhandling, og bruker mye ressurser på det.

Hva er de viktigste arenaene for trepartssamarbeid?
I petroleumsvirksomheten er det etablert flere fora for treparts­samarbeid. To av de mest sentrale er Regelverksforum og Sikkerhetsforum.

Regelverksforum er en arena for informasjonsdeling, diskusjon og tilbakemelding, der målet er utvikling og vedlikehold av rammesettende dokumenter for petroleumsvirksomheten.

I forumet diskuterer partene praktisk implementering og bruk av forskriftene. Medlemmene utveksler synspunkter på innholdet i nytt og endret regelverk og erfaringer fra bruken av regelverket.

Sikkerhetsforum er en trepartsarena som legger til rette for og stimulerer til samarbeid og debatt om sentrale HMS-utfordringer i petroleumsvirksom­heten til havs og på landanlegg.

Forumet ledes av Ptil-direktøren og består for øvrig av HMS-personell, ledere og sentrale beslutningstakere blant partene i næringen, med departementet som observatør.