Gå til hovedinnhold

Hva er SUT?

Alle flyttbare innretninger (primært borerigger) som er registrert i et nasjonalt skipsregister, må ha en samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil for å delta i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel.


SUT uttrykker vår tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer.

SUT-vedtaket er basert på opplysninger som søkeren gir i en egen søknad. Dokumentet skal omhandle både tekniske forhold på innretningen og selskapets organisasjon og systemer for styring av sikkerheten.

Opplysningene verifiseres av Ptil gjennom stikkprøvekontroller på utvalgte områder. Dette gjøres ved tilsyn og/eller spørsmål til boreentreprenøren. 

Hva er hensikten med ordningen?
Målet med SUT-ordningen er å klargjøre ansvar, effektivisere samtykkeprosessen og skape større forutsigbarhet for aktørene i næringen.

Er SUT en godkjenningsordning?
Det finnes ingen ordninger i virksomheten som betyr at Ptil godkjenner innretninger, utstyr, komponenter, prosedyrer, kvalifikasjoner eller lignende. Dette er en logisk konsekvens av prinsippet om at selskapene alltid er ansvarlige for egen virksomhet. Myndighetsgodkjennelse ville innebære en overføring av ansvar fra selskapene til myndighetene.

Selskapene har imidlertid behov for en viss forutsigbarhet ved aktiviteten sin.Det at en flyttbar boreinnretning har SUT, gjør at prosessen blir enklere når vi etterpå mottar søknad om samtykke for å drive aktivitet med riggen/innretningen. SUT-dokumentet går da inn som en del av grunnlaget for samtykkebehandlingen.