Gå til hovedinnhold

Hva er ambisjonen for sikkerheten?

Stortinget har som mål at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende innenfor helse, miljø og sikkerhet. Ambisjonen har stått fast i mange år, og har vært viktig i arbeidet med å utvikle bransjen.


Hvordan kan næringen nå målet?
Helhetlig styring og kontinuerlig forbedring er de to sentrale forutsetningene for å lykkes. Prinsippene skal danne grunnlag for alt sikkerhetsarbeid i næringen, og de skal veie tungt ved beslutninger og tiltak i selskaper og hos myndighetene.

Hva er kontinuerlig forbedring?
Kravet om kontinuerlig forbedring er et bærende prinsipp for petroleumsvirksomheten.

I petroleumsregelverket stilles det krav om at aktørene alltid skal videreutvikle og forbedre nivået for helse, miljø og sikkerhet. Det innebærer blant annet at selskapene systematisk skal vurdere og ta i bruk tilgjengelig teknologi og ny kunnskap.

Det er selskapsledelsens ansvar å sørge for kontinuerlig forbedring.
 
Hvorfor er læring viktig?
Det er en forventning at selskapene ikke gjentar feil som kunne vært unngått ved å lære av egne eller andres hendelser og erfaringer. Læring etter uønskede situasjoner er nødvendig i arbeidet med å forebygge ulykker - og avgjørende for kontinuerlig forbedring.

Selskapene skal systematisk innhente informasjon om relevante forhold, dele kunnskapen med andre og sørge for at den faktisk blir brukt i arbeidet med forbedring og forebygging.

Kan vi noen gang si oss fornøyd?
Det ligger i virksomhetens natur at man aldri kan være helt tilfreds. Det er viktig å anerkjenne gode resultater, men man skal ikke lene seg tilbake og være fornøyd. Selvtilfredshet er farlig og kan være en medvirkende årsak til ulykker.

Sikkerhet vil alltid være ferskvare. At vi har lykkes med å få til forbedringer og oppnå et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, er ingen garanti for framtiden.