Gå til hovedinnhold

Hovudprioriteringar 2016

Hovudprioriteringane er område vi meiner det er ekstra viktig at næringa arbeider med i året som kjem.

Prioriteringane tek utgangspunkt i den kunnskapen og erfaringa vi har frå verksemda, og er tydeleg forankra i risikobiletet.

Hovudprioriteringane skal utfordre, gje retning og påverke næringa i arbeidet med kontinuerleg forbetring – og slik bidra til at vi når Stortinget sin ambisjon om at Noreg skal vere verdsleiande på sikkerheit i petroleumsverksemda.

Hovudprioriteringar for 2016: