Gå til hovedinnhold

Hovedrapport sokkel - 2012

Den komplette rapporten som viser utviklingen i risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet i 2012.


HOVEDRAPPORT SOKKEL - 2012

 Hovedkonklusjoner  Kapittel 0
 Metode  Kapittel 2
 Datagrunnlag  Kapittel 3
Resultater etter tema:
 Risikoindikatorer
- Helikoptertransport
 
 
 Kapittel 4
 

 Risikoindikatorer
- Storulykke

 •  hydro-karbonlekkasjer
 • branner
 • konstruksjonsskader
 Kapittel 5
 

 Risikoindikatorer
 - Barrierer mot storulykke 

 Kapittel 6

 Alvorlige personskader

 Kapittel 7

 Risikoindikatorer - Arbeidsmiljøfaktorer

 • støy
 • kjemisk arbeidsmiljø
 • ergonomi

 Kapittel 8

 Andre indikatorer
 • fallende gjenstander
 • lossing av olje
 • evakuering
 • mann over bord
 • full strømsvikt
 • dykkerulykker
 • H2S-utslipp
 Kapittel 9
 
 Sammenstillinger:  
 Oversikt tabeller  Side 9
 Oversikt figurer  Side 10
  Aktivitetsnivå 2010  Vedlegg A