Gå til hovedinnhold

Hovedrapport sokkel - 2013

Den komplette rapporten som viser utviklingen i risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet i 2013.


HOVEDRAPPORT SOKKEL - 2013

 Hovedkonklusjoner  Kapittel 0
 Metode  Kapittel 2
 Datagrunnlag  Kapittel 3
 Resultater etter tema:
 Spørreundersøkelse
 
 
 Kapittel 4
 
 Risikoindikatorer
 - Helikoptertransport
 Kapittel 5

  Risikoindikatorer
 - Storulykke

 •  hydro-karbonlekkasjer
 • branner
 • konstruksjonsskader
  Kapittel 6
 

  Risikoindikatorer
  - Barrierer mot storulykke 

  Kapittel 7

  Alvorlige personskader

  Kapittel 8

  Risikoindikatorer -      Arbeidsmiljøfaktorer

 • støy
 • kjemisk arbeidsmiljø
 • ergonomi

  Kapittel 9

 Studie: Årsaksforhold og tiltak  knyttet til konstruksjons-relaterte  hendelser   Kapittel 10
  Andre indikatorer
 • fallende gjenstander
 • lossing av olje
 • evakuering
 • mann over bord
 • full strømsvikt
 • dykkerulykker
 • H2S-utslipp
  Kapittel 11
 
  Sammenstillinger:  
  Oversikt tabeller   Side 12
  Oversikt figurer   Side 13
  Aktivitetsnivå 2013   Vedlegg A
  Spørreskjema   Vedlegg B