Gå til hovedinnhold

Hovedprioriteringer 2015

Hovedprioriteringene er områder Ptil mener det er spesielt viktig at næringen arbeider med i året som kommer.


Bilde av forside på publikasjon
Hovedprioriteringene er valgt på bakgrunn av vår kunnskap og erfaring om virksomheten, og er tydelig forankret i risikobildet i petroleumsvirksomheten.
 
Prioriteringene skal både vise vei og påvirke næringen i arbeidet med å kontinuerlig forbedre sikkerhetsnivået - og bidra til å nå Stortingets mål om at Norge skal være verdensledende på sikkerhet i petroleumsvirksomheten.
 
Hovedprioriteringer for 2015: