Gå til hovedinnhold

Tilsyn med West Hercules

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med West Hercules innen maritime systemer om bord på innretningen West Hercules.


Tilsynet er en del av saksbehandlingen knyttet til søknaden om samsvarsuttalelse (SUT) fra North Atlantic Drilling (NAD) for innretningen West Hercules for å drive boreaktivitet på norsk kontinentalsokkel.

Mål
Målet for tilsynsaktiviteten var å verifisere regelverkskrav og å verifisere tekniske og organisatoriske forhold på innretningen innen maritime systemer.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • lysindikator for vanntette luker
  • kontrollpanel for vanntette lukningsmidler
  • mekanisk/hydraulisk fjernstengesystem av vanntette dører
  • vanntette skyvedører som branndører
  • fjernstengesystem på vanntette skyvedører i brannskille
  • lokal betjening av ballastpumper
  • Intern kommunikasjon for betjening av ballastsystem
  • Sertifisering av ankervinsjer

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • forankringsprosedyrer
  • styring av ballastventiler

Brev til North Atlantic Norway Limited
Tilsynsrapport - West Hercules

Journal 2012/1282

Oppdatering 9.1.2013
West Hercules fikk samsvartuttalelse 21.12.2012

En av betingelsene for at Ptil gir SUT er at alle sikkerhtskritiske avvik er rettet opp.

Etter at SUT er gitt er det rederens ansvar å sørge for at organisasjon, styringssystemer og innretningens tekniske tilstand til enhver tid er i henhold til regelverket.