Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av drift og vedlikehold på Heimdal og Heimdal riserplattform

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 3.10– 6.10.2011 tilsyn med styring av drift og vedlikehold på Heimdal og Heimdal riserplattform (HRP).


Mål
Målet med aktiviteten var å vurdere aspekter ved styringen av forebyggende og korrigerende vedlikehold, deriblant etterslep og utestående vedlikehold på Heimdal og HRP, i forhold til selskapet sine egne krav og myndighetskrav. I dette inngikk det å se til at rammene som organisasjonen og operativt personell arbeider under gir rom for å ivareta disse kravene.

Resultat
Ptil har fått presentert at Heimdalorganisasjonen er inne i en periode som medfører et betydelig strategiskifte. Levetiden for Heimdalinnretningen går ut i 2014 og det ble tidligere vurdert å stenge ned innretningen.

Nye planer medfører at Statoil har planlagt å søke Ptil om forlenget levetid for Heimdal. Denne strategiendringen gjør at organisasjonen opplever utfordringer knyttet blant annet til kostnadsstyring, kapasitet, ressurser og nødvendig vedlikehold, for at hensynet til sikkerhet og driftsresultat skal ivaretas på en tilfredsstillende måte.

I tilsynsaktiviteten har vi sett et positivt engasjement på innretningen som et resultat av dette strategiskiftet.

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • styring av vedlikehold og vurdering av risikobildet
 • merking av utstyr
 • oppfølging av utstyr som tilhører tredjepart
 • kontroll med og oversikt over dispensasjoner/avvik
 • brannbeskyttelse av rør og ventiler

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • styring av lager og materialhåndtering
 • kompetanse og opplæring
 • stillingsbeskrivelser
 • Gasscos påseansvar
 • korrosjon
 • Vedlikehold av sikkerhetskritiske ventiler (PSV)