Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Rowan Norway

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med Rowan Drilling Norway AS (Rowan) 20.8.2012.


Mål
Målet med tilsynet var å følge opp at Rowan har gjort de nødvendige målinger og tiltak for å sikre seg at Rowan Norway er i samsvar med petroleumsregelverket for maritime systemer og bærende konstruksjoner.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • NDE-kontroll
  • førsteårskontroll av bærende konstruksjoner
  • utmattingsanalyser

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • vanntette
  • DNV standardene

Rowan Drilling Norway AS
Tilsynsrapport - Rowan Norway

Journal 2012/995

Oppdatering 9.1.2013
Rowan Norway fikk samsvartuttalelse 21.12.2012

En av betingelsene for at Ptil gir SUT er at alle sikkerhtskritiske avvik er rettet opp.

Etter at SUT er gitt er det rederens ansvar å sørge for at organisasjon, styringssystemer og innretningens tekniske tilstand til enhver tid er i henhold til regelverket.