Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Repsol Exploration Norge AS

Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med Repsol Exploration Norge AS (Renas) i forbindelse med søknad om samtykke til boring av selskapets første letebrønn Darwin 7218/11-1, i utvinningstillatelse PL531 på norsk kontinentalsokkel.


Mål
Målet med tilsynet var å undersøke selskapets etterlevelse av krav knyttet til styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • bruk av regelverksreferanser i riggrapport fra Moduspec
  • registrering av uønskede hendelser

Brev til Repsol Exploration Norge AS
Tilsynsrapport

Journal 2012/1721