Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Knarr havbunnsanlegg, rørledningssystemer og gasseksportrørledning

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 16. - 17. oktober 2012 tilsyn med Knarrprosjektet.


Aktiviteten var rettet mot prosjektstyringen for havbunnsanlegg, rørledningssystemer og gasseksportrørledningen.

Formål
I tilsynet la vi vekt på roller og ansvar i prosjektorganisasjonen, hvordan leverandører og underleverandører kvalifiseres og styres deriblant BG Norges etterlevelse av påseplikten og utføring av kvalitetskontroll, om grensesnittene mellom de forskjellige leveransene er avklart, hvordan prosjektets risiko identifiseres og håndteres, hvordan lærepunkter og erfaringer innad i selskapet og industrien er bearbeidet i prosjektet, og BG Norges forberedelser for driftsfasen.

Resultat
Det ble ikke registrert noen avvik eller forbedringspunkt.

Brev til BG Norge AS
Tilsynsrapport - Knarr (engelsk)

Journal 2012/1346