Gå til hovedinnhold

Utsatt høringsfrist for forslag til endringer i HMS-regelverket

Ny høringsfrist for forslag til endringer i HMS-regelverket hva angår evakuering er satt til 1. oktober 2014.


Etter innspill fra en av de sentrale høringsinstansene er fristen for høringen utsatt med en måned, slik at ny høringsfrist blir 1. oktober 2014.