Gå til hovedinnhold

Høringssvar - endringer i gjeldende regelverk

Høring av forslag til endringer i HMS-forskriftene for 2018 er avsluttet. Se alle mottatte kommentarer.


Miljødirektoratet, Statens strålevern og Petroleumstilsynet har hatt på høring endringer i følgende forskrifter med veiledninger:

  • Rammeforskriften
  • Styringsforskriften
  • Innretningsforskriften
  • Aktivitetsforskriften
  • Teknisk og operasjonell forskrift

Høringsfristen var 1. oktober 2018. Forslagene har vært forelagt partene i Regelverksforum for gjennomsyn og kommentarer før høring. 

Under kan du laste ned PDF av alle høringskommentarene.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Hilda Kjeldstad: hilda.kjeldstad@ptil.no