Gå til hovedinnhold

Forslag til endringer i gjeldende regelverk

Høring av forslag til endringer i HMS-forskriftene for 2017 er avsluttet. Her kan du laste ned mottatte kommentarer.


Miljødirektoratet, Helsetilsynet i Rogaland, Statens strålevern og Petroleumstilsynet (Ptil) foreslår endringer i følgende forskrifter med veiledninger:

  • Rammeforskriften
  • Styringsforskriften
  • Innretningsforskriften
  • Aktivitetsforskriften
  • Teknisk og operasjonell forskrift

Forslagene har vært forelagt partene i Regelverksforum for gjennomsyn og kommentarer før høring.

Her kan du laste ned alle høringskommentarene.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Hilda Kjeldstad: hilda.kjeldstad@ptil.no