Gå til hovedinnhold

Forslag til endringer i gjeldende regelverk

Forslag til endringer i HMS-regelverket er sendt på høring.


Miljødirektoratet, Helsetilsynet i Rogaland, Statens strålevern og Petroleumstilsynet (Ptil) foreslår endringer i følgende forskrifter med veiledninger:

  • Rammeforskriften
  • Styringsforskriften
  • Innretningsforskriften
  • Aktivitetsforskriften
  • Teknisk og operasjonell forskrift

Forslagene har vært forelagt partene i Regelverksforum for gjennomsyn og kommentarer før høring.

Begrunnelse og vurdering av eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser for øvrig følger etter de enkelte forslagene.

Høringsfrist er 1. oktober 2017.
Kommentarer til høringen kan sendes til e-postadresse postboks@ptil.no.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Hilda Kjeldstad: hilda.kjeldstad@ptil.no