Gå til hovedinnhold

Forslag til endringer i gjeldende regelverk

Forslag til endringer i regelverket er sendt på høring.


Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet foreslår endringer i følgende forskrifter med veiledninger:

Begrunnelse og vurdering av eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser følger etter de enkelte forslagene.

Høringsfrist er 1. oktober 2015.
Send helst kommentarer elektronisk til e-postadresse postboks@ptil.no.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet:

Hilda Kjeldstad: hilda.kjeldstad@ptil.no