Gå til hovedinnhold

Forslag til endringer i gjeldende regelverk

Forslag til endringer i regelverket er sendt på høring.


Petroleumstilsynet (Ptil) foreslår endringer i følgende forskrifter med veiledninger:

Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften), samt endringer i veiledningen.

Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften), samt endringer i veiledningen.

I tillegg foreslås det endringer i:

veiledningen til forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

Arbeids- og sosialdepartementet har ikke har tatt stilling til det materielle innholdet i endringsforslaget.

Se mer om høringen i høringsbrevet med vedlagt høringsnotat og konsekvensvurderinger.

Kommentarfristen er 1. september 2014.

Send helst kommentarer elektronisk til e-postadresse postboks@ptil.no

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet:

Sigurd Robert Jacobsen
E-post: sigurd.jacobsen@ptil.no

Svein Anders Eriksson
E-post: svein.eriksson@ptil.no

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95