Gå til hovedinnhold

Rapport etter gransking av hendelse med personskade på Transocean Barents

Petroleumstilsynet (Ptil) har sluttført granskingen av en hendelse med personskade på Transocean Barents 4. mars 2015. Granskingen har identifisert flere avvik fra regelverket.


Hendelsen skjedde ombord på den flyttbare boreinnretningen Transocean Barents i forbindelse med arbeid på brønn 6305/7-5H D North på Ormen Lange. Transocean Offshore Ltd NUF (Transocean) er innehaver av samsvarsuttalelse (SUT) og driver Transocean Barents.

En boredekksarbeider ble 4. mars 2015 skadet under inspeksjon i boretårn. Boredekksarbeideren var på en arbeidsplattform cirka 12 meter over boredekk og bøyde seg trolig noe framover rekkverket, da åket til top-drive beveget seg nedover og hektet tak i personen. Han ble klemt/slått mellom åket og rekkverket på arbeidsplattformen, men klarte å vri seg løs. Boredekksarbeideren ble skadet i hode, nakke og rygg. Hendelsen hadde potensial for alvorlig skade eller død.

Ptils granskingruppe startet arbeidet på innretningen samme dag som hendelsen skjedde. I tillegg til å gjennomføre egen gransking bistod Ptil politiets etterforsking. Transocean gransket også hendelsen og hadde deltakere fra Shell i granskingsteamet.

Ptils gransking har identifisert avvik knyttet til:

  • Mangelfull sikkerhetsmessig utforming av arbeidsplattform og sviktende gjennomføring av påbegynt beskyttelsestiltak.
  • Mangelfulle operasjonelle rutiner for entring og arbeid i boretårn.
  • Uklar soneinndeling for boredekk og tårn.
  • Mangelfull ledelse, risikoforståelse og risikovurdering i forbindelse med samtidige aktiviteter på boredekk.

Ptil har bedt Transocean om en redegjørelse for hvordan disse avvikene vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77