Gå til hovedinnhold

Ptil gransker stabilitetshendelse på Scarabeo 8

Ptil har besluttet å iverksette gransking av stabilitetshendelsen på den flyttbare boreinnretningen Scarabeo 8 i Barentshavet 4. september 2012.


Scarabeo 8 er en halvt nedsenkbar boreinnretning eid av Saipem SpA Norwegian Branch (Saipem). Innretningen driver for tiden leteboring for Eni Norge på brønn 7220/10 i Barentshavet.

Like etter klokken 15 tirsdag 4. september fikk Scarabeo 8 slagside på 5,7 grader på grunn av utilsiktet fylling av en ballasttank. Hendelsen førte til alarm og mønstring av personell. Det var 140 personer om bord da hendelsen skjedde.

Situasjonen ble normalisert i løpet av en time.

Foreløpige funn tyder på at hendelsen ble utløst på grunn av feiloperasjon av utstyr.

Hendelsen medførte ikke noen storulykkesrisiko, men Ptil ser likevel alvorlig på det som skjedde.

Ptil har hatt tett oppfølging overfor operatørselskapet Eni og riggeier Saipem i tiden etter hendelsen.

Mandag 10. september hadde Ptil møte med de ansvarlige selskapene for å få mer informasjon om hendelsesforløp og aksjoner videre.

På bakgrunn av kunnskap som kom fram i dette møtet har Ptil nå besluttet å iverksette gransking av hendelsen. Granskingen vil fokusere på Saipems styring av kapasitet og kompetanse.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77