Gå til hovedinnhold

Ptil gransker rørbrudd og lekkasje på Mongstad

Torsdag 8. november 2012 ble det oppdaget brudd på et avblåsningsrør for matevann i krakkeranlegget på Mongstad-anlegget. Ptil har besluttet å granske hendelsen.


Hendelsen ble oppdaget torsdag 8. november cirka klokken 0545, ved at det var uvanlig mye støy ved krakkeranlegget.

Årsaken var at det hadde oppstått en lekkasje etter rørbrudd på avblåsningsrør for matevann i krakkeranlegget. Deler av røret var revet av.

Lekkasjen ble raskt avstengt. Lekkasjeraten er beregnet til 78 kg/s. Matevannet holdt en temperatur på 245 grader C. Trykket inne røret var 35 bar.

Dagen før rørbruddet og lekkasjen ble oppdaget var det startet arbeid med å bygge stillas like under bruddstedet for å kunne avisolere og reparere en liten damplekkasje i samme området.

Det pågikk ikke arbeid i området da bruddet skjedde, men arbeidet var planlagt igangsatt senere samme morgen.

Statoil er operatør for Mongstad-anlegget. Selskapet har satt i gang egen gransking av hendelsen.

Målet med Ptils gransking er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker. Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77