Gå til hovedinnhold

Ptil gransker oljeutslipp på Statfjordfeltet

Ptil har besluttet å iverksette gransking av et oljeutslipp på Statfjordfeltet 8. oktober 2015.


Torsdag 8. oktober 2015 klokken 08.30 ble det varslet om at det var observert olje på sjø like ved lastebøyen OLS B på Statfjord-feltet.

Oljeutslippet ble oppdaget under lasting av olje fra Statfjord A-plattformen til tankskipet Hilda Knutsen via lastebøyen OLS B, som ligger mellom Statfjord A og Statfjord B.

Ifølge Statoils foreløpige vurdering kan utslippet være i størrelsesorden 40 kubikkmeter råolje.

Ptil har besluttet å iverksette gransking av denne hendelsen. Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker. Vår gransking vil blant annet være rettet mot tekniske forhold, vedlikehold og operasjon av lastesystemet.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77