Gå til hovedinnhold

Ptil gransker løftehendelse på Jotun B

Ptil har iverksatt gransking av en løftehendelse på Jotun B-innretningen 19. mai 2018.


Hendelsen skjedde i forbindelse med løft av en boreriser (stigerør) på Jotun B-innretningen på Jotunfeltet i Nordsjøen, hvor Point Resources AS er operatør.

Stigerøret skal ha løsnet fra løfteanordningen og falt åtte meter ned. Vekten på stigerøret er oppgitt til 15 tonn. Ingen personer kom til skade i hendelsen.

Vi har besluttet å granske hendelsen, og et granskingslag fra Ptil vil starte undersøkelser på Jotun B denne uken.

Målet med granskingen vår er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker for å bidra til læring og erfaringsoverføring.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77