Gå til hovedinnhold

Ptil gransker livbåthendelse på Mærsk Giant

Ptil har besluttet å granske livbåthendelsen som inntraff på den flyttbare boreinnretningen Mærsk Giant 14. januar 2015.


Hendelsen skjedde i forbindelse med testing av livbåtsystemene på den flyttbare boreinnretningen Mærsk Giant.

Mærsk Giant er utstyrt med lårelivbåter. Under testing ble den ene av livbåtene utilsiktet låret til sjø. Livbåten drev deretter inn under innretningen.  Ståltauet som livbåten ble låret med ble slitt av.

Livbåten drev etter hendelsen bort fra Mærsk Giant med et beredskapsfartøy som følgefartøy.

Det var ikke personell om bord i livbåten da hendelsen skjedde.

Ptil ser alvorlig på det som skjedde og har besluttet å iverksette gransking av hendelsen. Målet med vår gransking er å klarlegge hendelsesforløp, utløsende og bakenforliggende årsaker, faktiske og potensielle konsekvenser og identifisere eventuelle regelverksbrudd. Hensikten er å bidra til læring og erfaringsoverføring – og gjennom det bidra til å forebygge tilsvarende hendelser. Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no. 

Granskingslaget fra Ptil startet sitt arbeid 14. januar.

Mærsk Giant er for tiden plassert på Ymefeltet i sørlig del av Nordsjøen. Talisman Energy Norge AS har samtykke fra Ptil til bruk av Mærsk Giant som boligkvarter i forbindelse med klargjøring til fjerning av Yme-innretningen.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77