Gå til hovedinnhold

Ptil gransker hydrokarbonlekkasje på Ula

Onsdag 12. september 2012 inntraff en omfattende hydrokarbonlekkasje på Ulafeltet. Ptil har besluttet å granske hendelsen.


Hendelsen førte ikke til personskade eller skade på innretningen, utover utstyret som var direkte involvert, men vi vurderer at potensialet i hendelsen er betydelig.

Lekkasjen inntraff i separatormodulen på produksjonsplattformen (P). Det var ingen personer i modulen da hendelsen fant sted. Anlegget ble stengt automatisk, og alt personell på innretningen ble evakuert til boreplattformen (D).

Produksjonen på Ula er foreløpig nedstengt.

Ptil har, blant annet på grunn av hendelsens betydelige potensial, besluttet å iverksette gransking.

Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker. Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på Ptils nettsted, ptil.no.

Oljefeltet Ula ligger i den sørlige delen av norsk sokkel og er bygd ut med tre konvensjonelle stålinnretninger for produksjon, boring og boligkvarter. Innretningene er knyttet sammen med broer. 

Operatør for Ula er BP.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95