Gå til hovedinnhold

Ptil gransker hydrokarbonlekkasje på Gullfaks B

Ptil har iverksatt gransking etter hydrokarbonlekkasje på Statoil-opererte Gullfaks B 4. desember.


Hendelsen oppstod under lekkasjetesting i forbindelsen med et vedlikeholdsarbeid på en strupeventil på en av brønnene. Gassen kom fra et innestengt volum i brønnen (over nedihullsventil). Lekkasjen hadde en høy initiell rate (1,2 kg/s) – og varte i en time. Dette medførte en alvorlig situasjon på innretningen.

Petroleumstilsynets granskingslag reiser til Gullfaks B mandag ettermiddag. Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på nettstedet vårt.

,
E-post: |