Gå til hovedinnhold

Ptil gransker hydrokarbonlekkasje på Gjøa

Ptil har iverksatt gransking av en hydrokarbonlekkasje på Gjøafeltet 21. juni 2017.


Hendelsen skjedde under normal operasjon. Ifølge operatørselskapet Engie E&P Norge AS oppstod lekkasjen i en kondensatpumpe. Det er uklart hvor store volumer som lakk ut.

Kondensatet ble ikke antent og ingen personer kom fysisk til skade i hendelsen.

Ptil har besluttet å granske denne hendelsen.

Vår gransking rettes spesielt mot å avdekke de bakenforliggende årsaker både av teknologisk og operasjonell karakter som kan ha bidratt til at hendelsen oppstod.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77