Gå til hovedinnhold

Ptil gransker hendelse på Heidrun

Ptil har besluttet å iverksette gransking av en hendelse med fallende gjenstand på Heidrunfeltet i Norskehavet.


Hendelsen skjedde på Heidrun-innretningen 22. september 2015. I forbindelse med en løfteoperasjon ble en del av en gangrist (grating) slått løs. Risten falt og traff en person som arbeidet i området under. Personen ble truffet i skulderen. Det er ikke meldt om alvorlig personskade.

Ifølge Statoil, operatør for Heidrun, veide risten 31 kilo. Fallhøyden var åtte meter.

Ptil har besluttet å iverksette gransking av denne hendelsen. Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77