Gå til hovedinnhold

Ptil gransker hendelse med bevegelseskompensert gangbro på Tambar

Ptil har iverksatt gransking av Aker BP sin planlegging av inntak og bruk av bevegelseskompensert gangbro på Tambar etter en hendelse med gangbroen på fartøyet Island Diligence 28. juli 2018.


Island Diligence var planlagt benyttet av Aker BP som såkalt «walk to work»-fartøy på Tambarfeltet. Hendelsen skjedde under gjennomføring av testprogram, før endelig mobilisering. Gangbroen på Island Diligence kom ikke i inngripen slik den skulle på landingsplattformen på Tambar. Dette medførte problemer med styring av broen, som traff innretningens rekkverk og deretter en kabelbro. Ingen personer kom til skade.

Vi har nå besluttet å granske Aker BP sin planlegging av inntak og bruk av bevegelseskompensert gangbro på Tambar.

Hensikten med granskingen er å klarlegge Aker BPs prosesser, med vekt på risikostyring og påseplikt, i forbindelse med inntak, planlegging og bruk av bevegelseskompensert gangbro på Tambar. Granskingen skal vurdere direkte og bakenforliggende årsaker med spesiell vekt på planleggingsprosessen.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77