Gå til hovedinnhold

Ptil gransker gasslekkasje på Oseberg A

Ptil har besluttet å iverksette gransking av hydrokarbonlekkasjen på Oseberg A-innretningen 17. juni 2013.


Hydrokarbonlekkasjen skjedde like etter klokken 07 mandag 17. juni, i område M02 hoveddekk på den Statoil-opererte prosess- og boliginnretningen Oseberg A (Oseberg feltsenter) i nordlig del av Nordsjøen.

Ptil er foreløpig ikke kjent med hvor stort volum eller rate lekkasjen hadde.

Nødavstengingssystemer ble aktivert, produksjonen stengt ned og anlegget trykkavlastet. 

Personell om bord mønstret livbåtene. Da lekkasjen skjedde var det 308 personer om bord på Oseberg A. Ingen personer kom til skade i hendelsen.

Ptil har besluttet å iverksette gransking av hendelsen. Ptils granskingsteam drar etter planen ut til Oseberg A tirsdag denne uken.

Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77