Gå til hovedinnhold

Ptil gransker gasslekkasje på Mongstad

Ptil har iverksatt gransking av gasslekkasjen på Mongstad 12. september.


Utslippet av LPG (Liquefied Petroleum Gas) skjedde i forbindelse med regenerering og trykksetting av en reaktor i A-5000-anlegget på Mongstad-raffineriet.

Da lekkasjen ble oppdaget ble det et ble slått alarm, området ble avsperret og personell ble evakuert. Det ble satt i verk nødavstenging og trykkavlasting av anlegget.

En person ble lettere skadet som følge av hendelsen.

Ptil har nedsatt et granskingslag på tre personer. Disse begynner sitt arbeid på Mongstad tirsdag 14. september.

Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker. Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på nettstedet vårt.

Om landanlegget på Mongstad
Anleggene på Mongstad i Hordaland har vært i drift siden midten av 1970-årene og de består i dag av et av oljeraffineri, et NGL-prosessanlegg (Vestprosess) samt en råoljeterminal. Statoil er driftsoperatør, og raffineriet er det største i Norge. Les mer på Statoils nettsted

*Liquefied petroleum gas (LPG)
Hovedsakelig propan- (C3H8) og butangass (C4H10) som er gjort flytende ved trykkøkning eller nedkjøling.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77