Gå til hovedinnhold

Ptil gransker gasslekkasje på Mongstad

Ptil har besluttet å iverksette gransking av en gasslekkasje på Mongstad-anlegget i Hordaland 25. oktober 2016.


Hendelsen, som medførte lekkasje av hydrogenrik gass, skjedde i forbindelse med arbeid på et bensinanlegg på Mongstad-anlegget. 

Operatør for Mongstad-anlegget er Statoil.

Ptil har besluttet å iverksette gransking av hendelsen.

Målet med Ptils gransking er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker for å bidra til læring og erfaringsoverføring.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77