Gå til hovedinnhold

Ptil gransker gasslekkasje på Åsgard

Ptil har iverksatt gransking av en gasslekkasje på Åsgardfeltet 10. mars 2017.


Hendelsen skjedde under forberedelse til brønnoperasjon med den flyttbare boreinnretningen Deepsea Bergen på Åsgardfeltet i Norskehavet. Operatør for Åsgard er Statoil.

Gass skal ha lekket fra havbunnsmanifold til sjø og lekkasjen skal, ifølge informasjon fra Statoil, ha pågått i 20 minutter.

Det ble observert gass på havoverflaten, men det ble ikke detektert gass på Deepsea Bergen.

Ptil har besluttet å granske denne hendelsen.

Målet med vår gransking er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker for å bidra til læring og erfaringsoverføring. Vår granskingen vil spesielt rettes mot planlegging og risikovurdering av operasjonen.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77