Gå til hovedinnhold

Ptil gransker dødsulykke på Maersk Interceptor

Ptil har iverksatt gransking av hendelsen der én person omkom og én ble alvorlig skadet på den flyttbare innretningen Maersk Interceptor på Tambarfeltet 7. desember 2017.


Maersk Interceptor brukes for tiden til brønnarbeid på Tambarfeltet i Nordsjøen, hvor Aker BP er operatør.

Målet med vår gransking er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker for å bidra til læring og erfaringsoverføring.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95