Gå til hovedinnhold

Ptil gransker brønnkontrollhendelse på Visund

Ptil har besluttet å iverksette gransking av en brønnkontrollhendelse på Visundfeltet 17. mars 2016.


Hendelsen skjedde under brønnvask i forbindelse med ferdigstilling av en boreoperasjon på Visund.

Det ble registrert innstrømming og trykkøkning i brønnens ringrom. Produksjonen på feltet ble stengt og operatør startet nedbemanning av innretningen.

Utblåsningsventil (BOP) var intakt, men det ble meldt om problemer med å operere stengeventiler på toppen av borestreng.

Situasjonen ble normalisert 18. mars.

Hendelsen førte ikke til utslipp av hydrokarboner.

Ptil har besluttet å iverksette gransking av denne hendelsen. Granskingen vil være rettet mot Statoils planlegging og gjennomføring av brønnoperasjonen.

Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no

Visund
Visund er et oljefelt som ligger øst for Snorre-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen. Utbyggingen omfatter en halvt nedsenkbar bolig-, bore- og prosessinnretning i stål (Visund A). Havdypet i området er om lag 335 meter. Den nordlige delen av Visund er bygget ut med en bunnramme, omtrent 10 kilometer nord for Visund A.

Statoil er operatør for Visund.
 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95