Gå til hovedinnhold

Ptil gransker brønnkontrollhendelse på Songa Endurace

Ptil har iverksatt gransking etter brønnkontrollhendelsen på Songa Endurance på Trollfeltet 15. oktober 2016.


Målet med Ptils gransking er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker for å bidra til læring og erfaringsoverføring.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064