Gå til hovedinnhold

Ptil gransker brønnhendelse på West Hercules

Vi har besluttet å granske en brønnhendelse på den flyttbare boreinnretningen West Hercules 16. januar 2019.


Granskinger er en viktig del av vår tilsynsvirksomhet.

Les mer om granskinger

Hendelsen inntraff i forbindelse med leteboring av brønn 7132/2-1 i Barentshavet.

Equinor er operatør for leteboringen. Seadrill eier og driver West Hercules.

Under boreoperasjonen ble øvre del av utblåsningsventil (lower marine riser package, LMRP) utilsiktet frakoblet, slik at operasjonen måtte avbrytes. Det er ikke rapportert om personskader eller miljøutslipp som følge av hendelsen. Årsaken til hendelsen er så langt ikke kjent.

Ptil har besluttet å iverksette gransking. Vi har informert politiet om hendelsen, og vil yte faglig bistand dersom de ber om dette.

I forbindelse med vår gransking vil vi:

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77