Gå til hovedinnhold

Ptil gransker brønnhendelse på Draugen

Ptil har iverksatt gransking etter en hendelse under wirelineoperasjon på Draugenfeltet 4. desember 2010.


Hendelsen skjedde i forbindelse med wirelineoperasjon på Draugen i brønn A1 for utskifting av en nedihulls sikkerhetsventil. Sikkerhetsventilen ble sittende fast i ventiltreet og hindret operasjon av øvre og nedre masterventil.

Ptil starter arbeidet med granskingen tirsdag 7. desember. Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på Ptils nettsted.

Operatør for Draugen er A/S Norske Shell.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77