Gå til hovedinnhold

Ptil gransker brann på West Phoenix

Ptil har iverksatt gransking av en brann på den flyttbare boreinnretningen West Phoenix 5. november 2018.


Brannen oppstod i slam-laboratoriet om bord på innretningen. Brannen ble slukket, og det er ikke meldt om personskader som følge av hendelsen.

West Phoenix er en halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Moss Maritim CS50, operert av North Atlantic Drilling. Da hendelsen inntraff var innretningen i gang med leteboring i Norskehavet, med Equinor som operatør.

Vi har besluttet å granske denne hendelsen, og et granskingslag fra Ptil har nå startet arbeidet med undersøkelser om bord på innretningen.

Målet med vår gransking er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet, beskrive faktisk og potensiell konsekvens og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker, for å bidra til læring og erfaringsoverføring.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77