Gå til hovedinnhold

Ptil gransker brann på Statfjord A

Ptil har iverksatt gransking av brannen i utstyrsskaftet på Statfjord A 16. oktober.


En granskningsgruppe reiser ut til innretningen 17. oktober. Gruppen vil også bistå politiet i deres etterforskning av samme hendelse.

Målet med Ptils gransking er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker for å bidra til læring og erfaringsoverføring.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064