Gå til hovedinnhold

Ptil gransker brann på Scarabeo 5

Petroleumstilsynet (Ptil) har besluttet å iverksette gransking av brannen i et maskinrom på boreinnretningen Scarabeo 5 på Njordfeltet 22. november 2016.


En granskningsgruppe fra Ptil reiser ut til innretningen 24. november. Gruppen vil også bistå politiet i deres etterforskning av samme hendelse.

Scarabeo 5 opereres av Saipem Norwegian Branch. Operatør på Njordfeltet er Statoil.

Målet med Ptils gransking er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker for å bidra til læring og erfaringsoverføring.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95