Gå til hovedinnhold

Ptil gransker brann på Petrojarl Knarr FPSO

Ptil har besluttet å iverksette gransking etter en brann med røykutvikling på produksjonsskipet Petrojarl Knarr FPSO på Knarrfeltet i Nordsjøen 24. mars.


Hendelsen på Petrojarl Knarr FPSO ble oppdaget 24. mars klokken 01:45. Brannen oppstod i et HVAC-rom (Heating, Ventilation and Air Conditioning) på 4. dekk på innretningens forskip.

Petrojarl Knarr FPSO ligger på Knarrfeltet i Nordsjøen, rundt 50 kilometer nordøst for Snorrefeltet. BG Norge er operatør for feltet, mens Teekay Petrojarl Production AS står for driften av innretningen. Feltet ble satt i produksjon i mars 2015.

Det var 100 personer om bord på Petrojarl Knarr FPSO da hendelsen skjedde. Personell mønstret livbåtene.

Brannen ble oppgitt å være slukket klokken 02:28.

Ptil har besluttet å iverksette gransking av hendelsen. Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77