Gå til hovedinnhold

Ptil gransker arbeidsulykke på Transocean Barents

Ptil har besluttet å iverksette gransking etter at en boredekksarbeider fikk klemskader på Transcocean Barents 4. mars.


Boredekksarbeideren befant seg på en plattform 10-12 meter oppe i boretårnet da skaden oppstod. Han ble flydd til Ålesund sykehus.

Transocean Barents ligger på Ormen Lange-feltet, på kontrakt for A/S Norske Shell. Aktivitetene på innretningen er nå stanset.

Ptil har besluttet å iverksette gransking av hendelsen. Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95