Gå til hovedinnhold

Ptil gransker arbeidsulykke på Stureterminalen

Ptil har iverksatt gransking av en hendelse på Stureterminalen i Hordaland 12. oktober 2016, der seks personer ble eksponert for H2S-gass (hydrogensulfid).


Hendelsen skjedde i forbindelse med arbeid på et renseanlegg for oljeholdig vann.

Operatør for Stureterminalen er Statoil.

Ptil har besluttet å iverksette gransking av hendelsen. Et granskingslag fra Ptil vil dra til Stureterminalen 13. oktober.

Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker for å bidra til læring og erfaringsoverføring.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77