Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet gransker gasslekkasje på Mongstad

Petroleumstilsynet har iverksatt gransking etter en gasslekkasje på Mongstad 8. februar.


Lekkasjen av LPG (Liquefied Petroleum Gas)* oppstod mens modifikasjonsarbeid pågikk. Ingen personer ble skadet, men området ble sperret og personell evakuert. Den delen av anlegget hvor lekkasjen oppstod ble avstengt og trykkavlastet.

Petroleumstilsynets har nedsatt et granskingslag på tre personer som begynte sitt arbeid på Mongstad i dag tidlig.

Målet med vår gransking er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker. Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på nettstedet vårt.

Om landanlegget på Mongstad
Anleggene på Mongstad i Hordaland har vært i drift siden midten av 1970-årene og de består i dag av et av oljeraffineri, et NGL-prosessanlegg (Vestprosess) samt en råoljeterminal. Statoil er driftsoperatør, og raffineriet er det største i Norge. Les mer på Statoils nettsted

*Liquefied petroleum gas (LPG)
Hovedsakelig propan- (C3H8) og butangass (C4H10) som er gjort flytende ved trykkøkning eller nedkjøling.
 

,
E-post: |