Gå til hovedinnhold

Granskinger iverksatt i 2015

Oversikt over granskinger iverksatt av Petroleumstilsynet per 14. april 2015.


1)     Maersk Giant – 14. januar 2015 – livbåthendelse

Hendelsen skjedde i forbindelse med testing av livbåtsystemene. Én av livbåtene ble utilsiktet låret til sjø. Livbåten drev inn under innretningen.  Ståltauet som livbåten ble låret med ble slitt av. Det var ikke personell om bord i livbåten da hendelsen skjedde.

2)     Gudrun – 18. februar 2015 – hydrokarbonlekkasje

Større hydrokarbonlekkasje på Gudrunfeltet i Nordsjøen. Produksjonen ble stengt ned og anlegget trykkavlastet. Det er ikke meldt om personskade som følge av hendelsen. Det var 26 personer om bord på Gudrun-innretningen da hendelsen skjedde, samt 97 personer om bord på den flyttbare boreinnretningen West Epsilon like ved.

3)     Scarabeo 8 – 20. februar 2015 – mann-over-bord-hendelse

Person falt over bord fra Scarabeo 8 på Goliatfeltet i Barentshavet. Ble plukket opp fra sjøen av standbyskip og sendt til Hammerfest sykehus med mindre skader.

4)     Transocean Barents – 4. mars 2015 – personskade

Boredekksarbeider fikk klemskader i forbindelse med arbeid oppe i boretårnet.

5)     Petrojarl Knarr FPSO - 24. mars 2015 - brann

Brann i et HVAC-rom (Heating, Ventilation and Air Conditioning) på 4. dekk på innretningens forskip.

6)      West Venture23. mars 2015 – fallende gjenstand

En 90 kilo tung tilkoblingsmuffe falt seks meter ned fra rotasjonsbord til toppen av utblåsningsventil (BOP). To personer befant seg på toppen av BOP da hendelsen skjedde.