Gå til hovedinnhold

Gransking av hendelse på Maersk Invincible

Vi har sluttført granskingen av hendelsen på den flyttbare boreinnretningen Maersk Invincible 11. november 2018, hvor to 38 meter lange rørlengder falt ut på boredekk. Granskingen har identifisert flere brudd på regelverket.


Den 11. november 2018, under en kompletteringsoperasjon på Valhallfeltet, løsnet to sammenskrudde rørlengder fra fingerbordet på Maersk Invincible og falt ut på boredekk.

Øvre del av rørlengdene falt over til motsatt side av boretårnet. Nedre del av rørlengdene skled og traff vindveggen og deler av konstruksjonen ved gangvei på boredekk.

Hver rørlengde var 38 meter og veide cirka 1300 kilo.

Årsak
Ptils gransking viser at den direkte årsaken til hendelsen var at låsefunksjonen til låsefingrene i fingerbordet ikke virket som de skulle. Det var dessuten sterk vind i området på hendelsestidspunktet. Dette medførte at de to rørlengdene løsnet fra fingerbordet og falt ut på boredekk.

Rørlengdene som løsnet var påmontert en såkalt swellpacker, et utstyr (gummipakning) som brukes for å isolere soner i reservoaret.

Den aktuelle delen av fingerbordet med låsefingre er beregnet for foringsrør, mens rørlengdene som løsnet var produksjonsrør.

Konsekvens
Hendelsen medførte ikke skade på personell.

Det var personer tilstede i området rundt boredekk. Men da boremannskapet oppfattet at rørlengdene var i bevegelse, ble det besluttet å sette opp sperringer for å hindre tilkomst til boredekk.

Hendelsen medførte mindre materielle skader.

Avvik
Granskingen vår har avdekket tre brudd på regelverket. Disse omfatter:

  • mangelfull risikovurdering og beslutningsgrunnlag
  • mangelfull erfaringsoverføring internt i selskapet
  • mangelfull låsefunksjon i fingerbord

Hva skjer videre?
Årsaken til hendelsen ble tidlig i granskingen kommunisert og diskutert med de aktuelle aktørene og vi har fått tilbakemeldinger om at tiltak er iverksatt.

Det har vært flere hendelser med ulike rørtyper som har falt ut av fingerbord. Hendelsen på Maersk Invincible og tidligere hendelser viser at det er et behov for læring og erfaringsoverføring internt og på tvers av selskapene.

Vår gransking er nå avsluttet.

Vi har bedt Maersk Drilling Norge, som driver Maersk Invincible, innen 8. april 2019 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77