Gå til hovedinnhold

Gransking av gasslekkasje på Mongstad

12. september 2010 oppstod det en gasslekkasje på Mongstad-anlegget i Hordaland. Ptils gransking av hendelsen av har avdekket to avvik i forhold til regelverket, knyttet til mangelfull lagerstyring og mangelfull kompetanse.


Lekkasjen av LPG (Liquefied Petroleum Gas) oppstod i forbindelse med oppkjøring av reaktor R-5006 på Mongstad-anlegget. R-5006 benyttes ved framstilling av bensinprodukter.

Lekkasjen oppstod i pakkboks på en termolomme, og ble forsøkt stanset av operatør ved å trekke til mutter til pakkboksen. På grunn av høyt trykk løsnet termolommen og landet på bakken cirka 30 meter fra reaktoren. Operatør fikk en skade i hånden.

(Faksimile fra granskingsrapporten)

Reaktor ble deretter stanset ved nødstopp, isolert og trykkavlastet til fakkel. På slutten av bekjempelsen av gasslekkasjen fra termolommen, oppstår det en ny lekkasje i varmeveksler E-5002 som følge av stor belastning etter avstengning og trykkavlastning.

Petroleumstilsynet (Ptil) besluttet den 13.9.2010 å gjennomføre en egen gransking av hendelsen.

Granskingen har identifisert to avvik i forhold til regelverket, knyttet til mangelfull lagerstyring og mangelfull kompetanse. Det er dessuten identifisert et forbedringspunkt knyttet til risikovurdering.

Ptil har bedt Statoil om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77